Etiketaren artxiboa: enplegu tailerrak

Ekiteko trebetasunak|Competencias para emprender

[lang_eu]Ostegun honetan beste tailer bat izango dugu enpleguaren inguruan. Honi buruzko informazioa hemen duzu.

Nori zuzendua: Autoenpleguan interesaturiko pertsona aktiboei zuzendua. Noizbait negozio berri bati ekiteko aukeraren inguruan pentsatu eta horretarako gaitasunak lortu nahi duenarentzat.

Helburuak:

 • Ekiteko tresnak ezagutu
 • Ekiteko konpetentzia ezberdinak landu

Edukiak:

 • Bezeroak: bisitatzeko beldurra kendu
 • Lidergoa: taldean lideratzen ikasi
 • Marketing 4p+4e
 • Beste ekintza batzuk

Izen-ematea: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]Este jueves tendrá lugar otro de los talleres de empleo. Aquí tienes la información sobre el mismo.

Dirigido a: Personas activas con interés en el emprendizaje. Toda aquella persona que baraje la posibilidad de emprender en algún momento y desea adquirir competencias para ello.

­Objetivos:

 • Conocer herramientas para emprender
 • Trabajar diferentes competencias para emprender

Contenidos:

 • Clientes: perder el miedo a visitarlos
 • Liderazgo: aprender a liderar en equipo
 • Marketing 4p+4e
 • Otras actividades

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=031 age=all]

Ekintzailetasuna: kontuan hartu beharrekoak|Emprendizaje: aspectos a tener en cuenta

[lang_eu]Datorren ostegunean ekintzailetza landuko da enplegu tailerretan.

Nori zuzendua: Autoenpleguan interesaturiko pertsona aktiboei zuzendua. Nohizbait negozio berri bati ekiteko aukeraren inguruan pentsatu eta horretarako gaitasunak lortu.

Helburuak:

 • Gaur egun dauden laguntzak ezagutu
 • Ekintzailetasunaren prozesu guztia ezagutu
 • Bideragarritasun plana egiten ikasi

Edukiak:

 • Gaur egun dauden laguntzak
 • Bideragarritasun plana; prozesua eta kudeaketa
 • Martxan jarri ahal izateko tramiteak

Izen ematea: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]El próximo jueves se trabajará el emprendizaje en los talleres de empleo.

Dirigido a: Personas activas con interés en el emprendizaje. Barajar la posibilidad de emprender en algún momento y adquirir competencias para ello.

Objetivos:

 • Conocer los apoyos existentes para emprender
 • Conocer todo el proceso para el emprendimiento
 • Conocer cómo hacer un plan de viabilidad

Contenidos:

 • Apoyos existentes
 • Plan de viabilidad: proceso y gestión
 • Trámites para la puesta en marcha

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=030 age=all]

Adimen emozionala lan bilaketan|Inteligencia emocional en la búsqueda de empleo

[lang_eu]Aste honetan adimen emozionala lan bilaketan landuko da tailerrean.

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak eta erregulazio emozionalean interesatuta daudenak

Helburuak: Langabezia egoeran sortutako emozioak ezagutu eta hauen erregulaziorako formulak ikusi.

Edukiak:

 • Langabezia egoerari aurre egiteko hausnarketa eta motibazio ariketak
 • Trebetasun emozionalen gurpila
 • Ekintza plana eta konpromezu pertsonala

Izen ematea: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]El taller de esta semana trabajará la inteligencia emocional en la búsqueda de empleo.

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo interesadas en su propia regulación emocional

Objetivos: Comprender las emociones generadas en la situación de desempleo y ofrecer fórmulas para la regulación de las mismas

Contenidos:

 • Ejercicios de reflexión y motivación para afrontar la situación de desempleo
 • Rueda de las habilidades emocionales
 • Plan de acción y compromiso personal

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

 

[events label=029 age=all]

Sare sozialak eta lan bilaketa|Redes sociales y la búsqueda de empleo

[lang_eu]Posiblea da sare sozialak erabiltzea lan bilaketarako. Gai hori jorratuko da aste honetako tailerrean.

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak eta Internetaren oinarrizko ezagutza dutenak

Helburuak: Lan bilaketari dagokionez Internetaren garapenari eta sare sozialek duten indarrari buruzko informazioa eskaini, lan bilaketara zuzenduriko plataformak azpimarratuz.

Edukiak:

1. Zer dira sare sozialak

2. Sare sozialak eta lan bilaketa

3. Plataforma nagusiak

 • Twitter
 • Facebook
 • Linked in

Sare profesional nagusien arteko alderaketa

Sare profesional nagusien inguruko erabileran gomendioak

 • Blog eta gune pertsonalak

4. Interneta eta pribatutasuna

5. Web interesgarriak

Izen-ematea: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]Utilizar las redes sociales para la búsqueda de empleo es posible. Será el tema que se trabajará en el taller de esta semana.

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo con conocimientos básicos de Internet

Objetivos: Ofrecer información sobre la evolución de Internet y el poder de las redes sociales, incidiendo en su uso en la búsqueda de empleo con las plataformas más utilizadas para este fin

Contenidos:

 1. Qué son las redes sociales
 2. Las redes sociales y la búsqueda de empleo
 3. Principales plataformas
  • Twitter
  • Facebook
  • Linked in

Comparativa de las principales redes profesionales

Recomendaciones de uso de las principales redes profesionales

 • Blogs y páginas personales

4. Sobre la privacidad de internet

5. Páginas web de interés

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=027 age=all]

Psikoteknikoetan entrenamendua|Entrenamiento en pruebas psicotécnicas

 

[lang_eu]Ikastaro honekin proba psikotekniko ezberdinetan entrenatzeko aukera izango duzue, hautaketa prozesu baterako prestatzeko helburuarekin: emaitzen balorazioa eta bakoitzak ebaluatzen dituen aptitudeak ezagutuko dituzue.

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak eta hautaketa prozesuetan erabiltzen diren froga psikoteknikoetan entrenatzeko interesa dutenak

Helburuak:

 • Froga psikotekniko mota ezberdinak eta lan eskaintzaren arabera hauen erabilera azaldu
 • Froga psikoteknikoak burutzen parte hartu eta entrenatu.
 • Froga hauen helburuak eta zertan datzan azaldu

Edukiak:

1. Proba psikotekniko motak eta ebaluatutako gaitasunak

  • Arrazonamendua
  • Memoria
  • Gaitasun administratiboa
  • Gaitasuna numerikoa
  • Ahozko gaitasuna

2. Proba psikotekniko ezberdinak burutu

3. Proba psikoteknikoak egiterakoan aholku batzuk

Izen-ematea: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]Este curso servirá para entrenarse en la realización de diferentes pruebas psicotécnicas con objeto de preparse para un proceso de selección: evaluar resultados y conocer las aptitudes que evalúan cada una de estas pruebas

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo interesadas en entrenarse en las pruebas psicotécnicas que se utilizan en los procesos de selección

Objetivos:

 • Explicar los diferentes tipos de pruebas de selección y su utilización en función del puesto de trabajo.
 • Tomar contacto y entrenarse en la realización de pequeñas pruebas psicotécnicas.
 • Explicar en qué consisten y cuál es el objeto de las pruebas profesionales.

Contenidos:

1. Tipos de pruebas psicotécnicas y las aptitudes que evalúan

 • Razonamiento
 • Memoria
 • Aptitud administrativa
 • Aptitud numérica
 • Aptitud verbal

2. Realización de diversas pruebas psicotécnicas

3. Consejos a la hora de realizar pruebas psicotécnicas

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=025 age=all]

Hautaketa prozesu baten dinamika|Dinámica de un proceso de selección

[lang_eu]Aste honetako tailerrean hautaketa prozesu bat esperimentatuko da entrenamendu bezala eta honen balorazioa (eta autobalorazioa) egingo da.

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak eta hautaketa prozesu oso batean entrenatzeko interesa dutenak

Helburuak: Hautaketa prozesu baterako talde dinamika batean parte hartu; dinamikaren ebaluazioa eta autoebaluazioa (partehartzaile bakoitzaren interakzio modua) jokaera positibo eta negatibo baloratuenetik

Edukiak:

 1. Tailerraren azalpena eta papel banaketa
 2. Lan eskaintza baten simulazioa
 3. Hautaketa prozesuaren faseak
  • Aurkezpena
  • Talde dinamika
  • Froga psikoteknikoa
  • Elkarrizketa

4. Bateratze lana

5. Hautaketa prozesu egoki baterako aholkuak

Izen ematea:943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]En el taller de esta semana se experimentará un proceso de selección como entrenamiento y evaluación del mismo.

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo interesadas en entrenarse en los procesos de selección completos

Objetivos: Participar en una dinámica de grupo para un proceso de selección; evaluar y autoevaluar la propia dinámica (cómo se ha interactuado entre las distintas personas) desde las conductas positivas y negativa más valoradas.

Contenidos:

 1. Explicación del taller / Role-playing y reparto de papeles
 2. Simulación de una oferta de trabajo
 3. Fases del proceso de selección
 • Presentación
 • Dinámica de grupo
 • Prueba psicotécnica
 • Entrevista

4.  Puesta en común

5. Consejos para un buen proceso de selección

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=024 age=all]

Elkarrizketarako prestatu zaitez|Prepárate para la entrevista

 [lang_eu]Aste honetan landuko dena enplegu tailerretan zera da: trebetasunak garatu eta hautaketa prozesu baten entrenamendua. Elkarrizketa motak, kontuan hartzeko aspektuak, galderak, komunikazioa, etab. 

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak eta lan elkarrizketa preparatzeko interesa dutenak 

Helburuak

 • Lan elkarrizketa lantzeko beharrezko gaitasunen entrenamendua eta praktika erraztu
 • Hautaketa prozesu ohikoenak ezagutu eta aurre egin.
 • Trebetasunak garatu, lan elkarrizketa eraginkortasun haundiago batekin aurre egin ahal izateko. 

Edukiak

HAUTAKETA PROZESUA 

Hautaketarako elkarrizketak duen garrantzia. Elkarrizketa preparatzearen justifikazioa. Elkarrizketatzailearen eta elkarrizketatuaren helburuak 

ZER EGIN LAN ELKARRIZKETAREN AURRETIK 

Antsietatearen maneiua 

Norbere irudiaren prestakuntza 

Hautagai idealaren perfila. 

Enpresa eta helburu daukagun lan postua 

Lan posturako balantze pertsonala: Puntu ahul eta indartsuen identifikazioa. 

LAN ELKARRIZKETA 

Lan elkarrizketa motak 

Lan elkarrizketaren faseak 

Zer baloratzen da positiboki eta zer negatiboki? 

Oinarrizko trebetasunak elkarrizketaren zehar 

LAN ELKARRIZKETAREN ONDOREN 

Elkarrizketaren ondoren hausnarketa 

Lan elkarrizketa lantzerakoan oinarrizko aspektuak identifikatu 

Izen-ematea

943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com 

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu] 

[lang_es]Esta semana se va a trabajar lo siguiente en los talleres de empleo: desarrollo de habilidades y entrenamiento en la entrevista de selección. Tipos de entrevista, aspectos a tener en cuenta, preguntas, comunicación, etc. 

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo interesadas en prepararse para afrontar la entrevista de selección 

Objetivos

 • Facilitar el entrenamiento y la práctica de las habilidades necesarias para afrontar, con más garantías de éxito, la entrevista de selección.
 • Conocer y afrontar las pruebas de selección más habituales.
 • Desarrollar habilidades para afrontar una entrevista de selección de manera eficaz.
 • Identificar cada uno de los aspectos básicos a considerar en la preparación de la entrevista. 

Contenidos: 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La importancia de la entrevista de selección. Justificación de la necesidad de preparar la entrevista. 

Objetivos de la entrevista de selección de la persona entrevistadora y la persona entrevistada. 

¿QUÉ HACER ANTES DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN? 

Manejo de la ansiedad. 

Preparación de la imagen. 

El perfil del candidato/a ideal. 

La empresa y el puesto de trabajo objetivo. 

Balance personal para el puesto: identificación de puntos fuertes-puntos débiles. 

LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

Tipos de entrevista de selección. 

Fases de la entrevista de selección. ¿Qué se valora negativa/positivamente? 

Habilidades básicas durante la entrevista. 

TRAS LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

Reflexión después de la entrevista. 

Inscripción

943 82 01 80 (Olaia) / olaia@daiteke.com 

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]

[events label=022 age=all]

Curriculum vitae eta joera berriak|Curriculum vitae y nuevas tendencias

[lang_eu]Aste honetako tailerrean Curriculuma nola sortu landuko da. Zeintzuk diren joera berriak eta hauen eraketa. Norberaren CVa ekarrik beharko da, izanez gero.

Nori zuzendua: Lana bilatzen ari diren pertsonak

Helburuak: CVa idazterako orduan, eredu ezberdinak eskaini, formato klasikoetatik, gaur egungo joera berrietaraino (konpetentziala eta sare sozialetan barneratzeko multimedia formatuak)

Edukiak:

CURRICULUM VITAE

 • Sormena eta gaur egungo joerak CV-an
 • Marka pertsonala
 • CV motak: abantaila eta desabantailak eta noiz erabili formatu bakoitza
 • CV baten oinarrizko estruktura

AURKEZPEN GUTUNA

 • Aurkezpen gutuna eta mundu birtualera egokitzapena
 • Aurkezpen gutun motak eta bere lanketarako gomendioak

CV ETA AURKEZPEN GUTUNAK: WEB INTERESGARRIAK[/lang_eu]

[lang_es]En el taller de esta semana se trabajará la creación de nuestro propio Curriculum. Cuáles son las nuevas tendencias y cómo crearlas. Se debe traer el CV si se tiene.

Dirigido a: Personas en búsqueda de empleo

Objetivos: Ofrecer información y pautas a la hora de redactar el CV, desde formatos “clásicos” hasta las nuevas tendencias: competenciales y los formatos multimedia para insertar en las redes sociales.

CURRICULUM VITAE

 • Creatividad y tendencias en el CV
 • La marca personal
 • Tipos de CV: ventajas e inconvenientes y cuándo usar este formato
 • Estructura básica de un CV

LA “CARTA DE PRESENTACIÓN”

 • La carta de presentación y su conversión al mundo virtual
 • Tipos de cartas de presentación y consejos para su elaboración

CV y CARTAS DE PRESENTACIÓN: PÁGINAS WEB Y ENLACES DE INTERÉS[/lang_es]

[events label=020 age=all]

Enplegu tailerra: Zure potentziala ezagutu|Taller de empleo: Descubre tu potencial

[lang_eu]Urte hasieran antolatu ziren enplegu tailerren emaitza onak direla eta, 2. edizio bat egingo da apiriletik ekainera.

Astero sartzen joango gara tailer hauen informazioa. Oraingoan, lehenengo tailerraren berri emango dizuegu.

Nori zuzendua: Norbere burua gehiago ezagutzeko interesa dutenari lan bilaketarako

Helburuak: Inteligentzia multipleak eta hauetako bakoitzean norbere trebeziak ezagutu

Edukiak: Gardner-en Inteligentzia multipleak

 • Inteligentzia musikala
 • Inteligentzia espaziala
 • Inteligentzia naturalista
 • Inteligentzia intrapertsonala
 • Inteligentzia interpertsonala
 • Inteligentzia korporala
 • Inteligentzia Logiko-matematikoa
 • Inteligentzia linguistikoa
 • Inteligentzia existentziala

Ebaluazioa: Ikastaroa gainditzeko parte hartu eta proposaturiko ekintzak burutu beharko dira.

Izen-ematea943 82 01 80 (Olaia Gerrikabeitia) / olaia@daiteke.com

Lanbide, Euskal enplegu zerbitzuak diruz lagundua[/lang_eu]

[lang_es]Debido a los buenos resultados obtenidos con los talleres de empleo que se organizaron a principios de año, se va a hacer una 2ª edición de abril a junio.

Todas las semanas iremos informando de cada taller. En esta ocasión, toca el turno al primero de ellos.

Dirigido a: Personas interesadas en conocerse mejor a sí mismas para la búsqueda de empleo

Objetivos: Conocer las Inteligencias múltiples y reflexionar sobre las propias aptitudes en cada una de ellas.

Contenidos: Inteligencias múltiples de Gardner

 • Inteligencia musical
 • Inteligencia espacial
 • Inteligencia naturalista
 • Inteligencia intrapersonal
 • Inteligencia interpersonal
 • Inteligencia corporal
 • Inteligencia Lógico-matemática
 • Inteligencia lingüística
 • Inteligencia existencial

Evaluación: La superación del curso conlleva la participación y realización de las tareas planteadas.

Inscripción: 943 82 01 80 (Olaia Gerrikabeitia) / olaia@daiteke.com

Subvencionado por Lanbide, Servicio Vasco de empleo[/lang_es]
[events label=018 age=all]

Enplegu tailerrak: programaren laburpena|Talleres de empleo: resumen del programa

[lang_eu]Eibarko Udaleko Garapen ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza sailak, Eibarko Juan San Martin Liburutegiak eta Debegesarekin lan egiten duen Daiteke gizarte aholkularitzak, bere indarrak batu dituzte enplegu tailer batzuk antolatzeko. Guzti hau Lanbideren laguntzarekin izan da.

Asmoa zera izan da: langabezian dauden pertsonei lagundu lan bat bilatzeko beharrezkoak diren trebetasunak lortzen edo lan hobea nahi dutenei pauta batzuk eman hori nola lortu ahal duten erakutsiz.

Liburutegiak parte hartuko du programa honetan enplegua bilatzen laguntzeko duen materialak eta enplegua bilatzeko Interneten dauden baliabideak jasotzen dituen web-a ezagutarazten. Halaber, panel berria jarri du Liburutegiaren sarreran formakuntza eta enpleguaren inguruan iristen zaionari buruz informatzeko. Tailerren programa osoa hemen duzue. Izena emateko deitu 943 820 180 telefonora (Olaia) edo bidali mezua olaia@daiteke.com e-mailera.

2 orduko tailerren laburpena

Tailer bakoitzari buruzko informazio zehatzagoa hemen eskuratu ahal duzu.

[/lang_eu]

[lang_es]El departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento, la Biblioteca Juan San Martín y la empresa de consultoría social Daiteke, que trabaja con Debegesa, todo ello bajo la financiación de Lanbide, han unido sus fuerzas para la puesta en marcha de unos talleres de formación para desempleados.

La intención con este programa ha sido la siguiente: ayudar a las personas desempleadas a obtener destrezas a la hora de buscar un trabajo o dar pautas a aquellas personas que quieren mejorar el empleo que ya tienen.

La Biblioteca toma parte en este programa dando a conocer el fondo para facilitar la búsqueda de empleo y la web de recursos para la búsqueda de empleo en Internet. Asimismo, ha colocado un panel en la entrada de la Biblioteca donde se recogerá toda la información que recibe sobre empleo y formación. Dejamos aquí el programa de talleres. Para inscribirse se puede llamar a Olaia al teléfono 943 820 180 o mandarle un e-mail olaia@daiteke.com

 

resumen talleres 2 horasPuedes obtener una información más detallada de cada taller aquí.

[/lang_es]

[events label=009 age=all]