Etiketaren artxiboa: hemeroteka

Munduko egunkariak|Periódicos del mundo

Hemeroteka atal barruan, nazioarteko prentsa zerbitzua dugu. Zerbitzu horren bitartez Liburutegiak 55 herrialdetako 175 prentsa titulu izango du eskura, 30 hizkuntzatan idatzita.

Hasiera batean gure herrian bizi diren atzerritarrei bakarrik zuzendutako zerbitzua dirudi. Modu honetara ez dute galduko bere hizkuntzarekiko lotura, eta aukera izango dute berriak beraien herrialdeetan kontatzen dituzten moduan irakurtzeko.

Baina erabiltzaile hauetatik aparte, ikasle-truke proiektuetan parte hartzen dutenek ere erabili ahal izango dute prentsa hau. Horiez gain, hemen bizi baina beste hizkuntza batzuetan trebatu edo horiek praktikatu nahi dituztenek ere ondo ikusiko dute proiektua. Aspalditik dihardugu lanean gai honekin Liburutegian, eta horregatik bere funtsa bibliografikoan hizkuntza ikastaroak eta beste hizkuntzatan dagoen literatura ere eskeintzen dira.

Goizero hainbat titulu inprimatzen dira DIN-A3an, eta publikoaren eskura uzten dira. Herritarrentzako dohainik da zerbitzu hau.

Egunkarien zerrenda osoa ikusi ahal duzu, herrialdeka sailkatuta.

Gainera, astero irakurri ahal diren tituluen taula bat dugu, eta irakurleen iradokizunak kontuan hartuko dira inprimatzeko orduan.

Dentro de la sección de hemeroteca disponemos del servicio de prensa internacional. La biblioteca puede acceder vía satélite a unos 175 títulos de prensa de más de 55 países del mundo, escritos en treinta idiomas distintos.

Este servicio parece en principio más orientado a aquellos ciudadanos/as nacidos en otros países que viven ahora en nuestra ciudad. De esta forma pueden seguir en contacto con sus lenguas de origen, con las noticias tal y como en sus países se cuentan.

Sin embargo, también puede ser útil para aquellos jóvenes que forman parte de proyectos de intercambio de estudiantes, y también para las personas que, aún viviendo aquí, quieren reforzar y practicar otros idiomas. Esto último es algo que ya se viene trabajando en la Biblioteca desde hace tiempo, puesto que entre nuestro fondo bibliográfico disponemos de cursos de idiomas, literatura en otras lenguas, etc.

Cada mañana imprimimos una serie de títulos en formato DIN-A3, y los ponemos a disposición del público. Este servicio es gratuíto para los ciudadanos/as.

Puedes acceder al listado completo de periódicos disponibles ordenados por países.

Como guía, hemos elaborado un cuadro de lo que se imprimirá semanalmente, aunque se va modificando cuando alguna persona usuaria hace sus sugerencias.

 

Aldizkarien mailegua | Préstamo de revistas

adultos originalLiburuak, bideoak, musika eta Cd-romak ezezik, Eibarko Juan San Martin Liburutegiak orain aldizkariak ere mailegatzen ditu. Liburutegia hemeroteka zerbitzua informatizatzen ari da eta aldizkarien funtsa osatzen duten 309 titulutik, %47a mailegurako prest dago dagoeneko. Aldizkari hauek astebeterako mailegatu ahal dira, titulu bakoitzaren azken alea izan ezik.

2010ean helduek maileguan hartu dituzten aldizkarien artean honako titulu hauek ditugu: Speak up, Integral, Viajes National Geographic, Sport Life eta Nuevo Estilo.

Mailegatuenak izan direnetatik aparte, Liburutegiak tematika askotariko tituluak ere eskaintzen ditu. Adibidez, dekorazioari buruzkoak (Brico, Casa Viva), bidaiei buruzkoak (Altaïr, Euskal Herria, Zazpi Haizetara), kirolak (Ciclismo a fondo, Pyrenaica, Desnivel, La moto, Top auto, El mundo de los Pirineos), hizkuntzak (Habe, Aizu, Speak up), informatika (PC World), zientzia eta natura (Elhuyar, Muy interesante, Investigación y ciencia), pentsamendua eta politika, historia, filosofia, euskal gaiak, literatura, artea, arkitektura, musika, zinea, egunkarietako astekariak eta beste batzuk tematika desberdinekoak, bai euskaraz bai gaztelaniaz.

adultos originalLa Biblioteca Juan San Martin de Eibar ahora también presta las revistas, además de los libros, videos, música y CD-ROM. La Biblioteca está informatizando el servicio de hemeroteca y de los 309 títulos que componen el fondo de revistas ya tenemos disponible para el préstamo el 47%. Éstas revistas se pueden prestar durante una semana, excepto el último número publicado de cada título.

En cuanto a las revistas para adultos más prestadas durante el 2010 tenemos títulos como Speak up, Integral, Viajes National Geographic, Sport Life y Nuevo Estilo.

Además de las mencionadas como más prestadas, la Biblioteca dispone de otros títulos de temática muy variada. Por ejemplo, revistas sobre decoración (Brico, Casa Viva), sobre viajes (Altaïr, Euskal Herria, Zazpi Haizetara), deportes (Ciclismo a fondo, Pyrenaica, Desnivel, La moto, Top auto, El mundo de los Pirineos), idiomas (Habe, Aizu, Speak up), informática (PC World), ciencia y naturaleza (Elhuyar, Muy interesante, Investigación y ciencia), pensamiento y política, historia, filosofía, tema vasco, literatura, arte, arquitectura, música, cine, semanales de los periódicos y otras más de temática diversa tanto en euskera como en castellano.

Hizkuntzekin jarraituz: munduko prentsa zerbitzua|Siguiendo con las lenguas: servicio de prensa internacional

Dentro de la sección de hemeroteca disponemos del servicio de prensa internacional. La biblioteca puede acceder vía satélite a unos 175 títulos de prensa de más de 55 países del mundo, escritos en treinta idiomas distintos.

Este servicio parece en principio más orientado a aquellos ciudadanos/as nacidos en otros países que viven ahora en nuestra ciudad. De esta forma pueden seguir en contacto con sus lenguas de origen, con las noticias tal y como en sus países se cuentan.

Sin embargo, también puede ser útil para las personas que, aún viviendo aquí, quieren reforzar y practicar otros idiomas.

Cada mañana imprimimos una serie de títulos en formato DIN-A3, y los ponemos a disposición del público, y no hay problema en modificarlo cuando alguna persona usuaria hace sus sugerencias. Podemos también dar los periódicos atrasados a las personas que estén interesadas.

Puedes acceder al listado completo de periódicos disponibles ordenados por países.

Hemeroteka atal barruan, nazioarteko prentsa zerbitzua dugu. Zerbitzu horren bitartez liburutegiak 55 herrialdetako 175 prentsa titulu izango du eskura, 30 hizkuntzatan idatzita.

Hasiera batean gure herrian bizi diren atzerritarrei bakarrik zuzendutako zerbitzua dirudi. Modu honetara ez dute galduko bere hizkuntzarekiko lotura, eta aukera izango dute berriak beraien herrialdeetan kontatzen dituzten moduan irakurtzeko.
Baina erabiltzaile hauetatik aparte, beste hizkuntza batzuetan trebatu edo horiek praktikatu nahi dituztenek ondo ikusiko dute proiektua.

Goizero hainbat titulu inprimatuko dira DIN-A3an, eta publikoaren eskura utziko dira. Ez dugu arazorik irakurleen iradokizunak kontuan hartzeko inprimatzeko orduan. Ezta atzeratutako egunkariak interesatuta dagoenari emateko.

Egunkarien zerrenda osoa ikusi ahal duzu, herrialdeka sailkatuta.